Преглед на материал

ПРАИСТОРИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОПРАИСТОРИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОПРАИСТОРИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.

І. Периодизация на Праисторическата епоха

Праисторическата епоха започва с появата на човека на Планетата и завършва с появата на първите писмености, първите човешки цивилизации и държавни формирования. За появата и формирането на човека съвременните антропологическа и палеонтологическа науки твърдят, че това е един твърде продължителен процес, започнал още преди близо 3 800 000 години, както се смята, най-напред в Източна Африка. Тогава от т. нар. “примати” се отделя клонът (родът), наречен от учените (Homo), който в продължение на много хиляди години, все повече се обособява и отдалечава от животинския свят. Под въздействието на своя еволюиращ мозък, извършва все по-целенасочена и осмислена дейност, която го отличава от инстинктивните действия на животните. Представителят на този клон от приматите е наречен от учените условно “проконсул”. Според някои теории това става вследствие на естествената радиация, която се получава в района на т. нар. “разломи”...

Коментари


Няма намерени коментари