Преглед на материал

Курсова работа по етнопсихологияВарненски свободен университетВарненски свободен университет

„Черноризец Храбър”

РЕФЕРАТ

по

Етнопсихология

На тема:

„Националният характер като етнопсихологическо явление”

Изготвил: Проверил:

Светлана Обретенова доц. д-р Е. Керемидарска

ППООР-криминалистика

Фак. номер: 07381013,

IV група ас. И. Стамболийски

Варна, 2008

Науката твърди, че поведението на всеки народ може да бъде описано така, както поведението на всеки човек, т.е. така както всяка личност си има характер, така и всеки народ има своя. Той не е механичен сбор от характерните на всички личности принадлежащи към народа, а е нещо отделно, характеризиращо народа като цяло, формулирало се исторически, и в известна степен определящо поведението на всеки самоопределящ се като част от този...

Коментари


Няма намерени коментари