Преглед на материал

Българската сватба видяна от европейциВ процеса на търсене на пазари и отрасли на капиталовложения, както и с оглед на политическо влияние, европейските страни проя

В процеса на търсене на пазари и отрасли на капиталовложения, както и с оглед на политическо влияние, европейските страни проявяват голям интерес към Османската империя. Във връзка с това много европейски пътешественици, географи, историци, етнографи, журналисти, военни и други дейци проучват природните богатства, икономиката, населението и неговия бит. Те използуват различни преки и косвени пътища, за да опознаят живота на балканските народи в Европейска Турция.

Техните трудове дават информация за демографските процеси, протичащи в българските земи през Османския период. Както и етнографски извори за българския бит, използувани за по-нататынни изследвания.

Егор Петрович Южаков е един от сътрудниците на авторитетното литературно и обществено-политическо списание "Современник", излизало в Петербург през 1836-1866 год. В края на 1858 и началото на 1859 год. той посещава Кукуш и Дойран. Непосредствените...

Коментари


Няма намерени коментари