Преглед на материал

Великобритания в евроинтеграционния процесВеликобритания в евроинтеграционния процес

Увод

Създаването на евроинтеграционните институции, както е известно, е продължителен процес, преминал както през прилагане на различни интеграционни теории, така и през диалектика на отношеинята на европейските държави. На практика еволюцията на целите на икономическата политика се основава и отразява еволюцията на целите на икономическата интеграция в Европейската общност.

Съзряването на предпоставките на по-висока степен на икономическо сближаване на страните- членки неизбежно доразвива и добавя нови цели на икономическата интеграция. Икономическата политика на координация и постепенно сближаване с цел общи мерки и действия става необходима едва при условията на по-развит интеграционен процес на икономиките на страните-членки.

Тук следва да се посочи, че както и в момента- при решаването на някои спорни въпроси, свързани с политиките на ЕС, така и в началото на европейската интеграция съществуват различни противоречия, при които част от страните - европейските сили - отстояват своите...

Коментари


Няма намерени коментари