Преглед на материал

Предприемачеството в ЕСЕвропейският съюз и предприемачествотоЕвропейският съюз и предприемачеството

За ЕС предприемачеството е важен фактор за повишаване на конкурентоспособността, за създаване на работни места и за осигуряване на икономически растеж.

Какво цели политиката на ЕС по отношение на предприемачеството?

Главните цели на Ес по отношение на предприемачеството са стимулирането на предприемаческа инициативност в Европа, повишаването на способността за поемане на риск и осигуряването и поддържането на благоприятна бизнес среда чрез ограничаването на бариерите за развитие на бизнеса, балансирането на рисковете и изгодите от предприемачеството и чрез и изграждането на общество, което да оценява предприемаеският дух.

Какво е характерно за пазара не ЕС?

Единният вътрешен пазар на ЕС е най-големият единен пазар в света. На територията му развиват дейност над 25 милиона предприятия. Основан е през 1993г. и се ръководи от следните принципи:
Свободно движение на стоки, услуги, хора и капитали;

Свободна конкуренция;

...

Коментари


Няма намерени коментари