Преглед на материал

ЕС и миграционните потоциРЕФЕРАТСвят и личност

Проблемът за миграционните потоци към Европейския съюз

Държавите членки на Европейския съюз

Европейският съюз е единствен по рода си доброволен, съвместен съюз в света с няколко милиона европейски граждани, които желаят заедно да преодоляват предизвикателствата на новото хилядолетие. В Европейският съюз влизат 27 държави: Белгия, Нидерландия, Люксембург, Германия, Франция, Италия, Дания, Ирландия, Велиобритания, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Полша,Словения, Словакия, Румъния, и България. Те образуват най-силния вътрешен пазар в света.

Миграционните потоци са основен проблем на държавите членки на ЕС. Много често когато се споменава миграцията нагласата е негативна. В страните, от които напускат хора, се говори за това как “нацията се стопява”,...

Коментари


Няма намерени коментари