Преглед на материал

Бюджетна политика на ЕСБЮДЖЕТБюджетна политика на Европейския съюз

Въведение

Появата на интеграционни общности като ЕИО, ЕОВС и ЕОАЕ в Западна Европа през 50-те години на миналия век, логично води като следствие необходимостта от формиране на бюджет на тези организации като условие за осигуряване не само на издръжката им, но и като инструмент за провеждане на политиката на обединение. Еволюцията на европейския бюджет е дълга и многостранна - тя може да се изучава в редица конкретни насоки: промяната в количествените параметри на бюджета; изменения в структурата на бюджета и бюджетната процедура; противоречия между държавите членки относно структурата на приходите и разходите.

Бюджетната политика на ЕС е преминала през няколко основни исторически момента, които са оказали дълбоко влияние върху нейното развитие:
До 1970 г. През първите 12 години на съществуването на ЕО ( Римските договори 1957 г. до 1970 г.), бюджетът беше изцяло финансиран от преките вноски на държавите-членки. Тези вноски бяха определяни по политически път и се основаваха на възможностите...

Коментари


Няма намерени коментари