Преглед на материал

Информационно общество и медии в ЕС“Информационно общество и медии” в ЕССофийски университет „Св. Климент Охридски”

“Информационно общество и медии” в ЕСИзготвил: Антония Димитрова Митева , фак. № 77679, II курс спец. Публична администрация

гр.София

10.03.2008

Генерална дирекция “Информационно общество и медии” на Европейската комисия представя трите основни акцента на дейност в срефарана на информационното общество и медии:
Проучване в сферата на ICT

Регулация в сферата на ICT

Повишаване обсега на употреба.

„Информационно общество и медии” предприема редица дейности в сферата на информационните и комуникационните технологии, акцентирайки върху това, че иновациите в тези сфери имат висок принос за подобряване качеството на живот на всички граждани на европейското общество. Не се пропуска и факта, че напредвайки в тези области европейското общество се явява конкурентноспособно на американското и...

Коментари


Няма намерени коментари