Преглед на материал

Бежанците са хораБежанците са хора, които бягат от страната си поради добре обоснован страх от преследване заради своята раса, религия, национаБежанците са хора, които бягат от страната си поради добре обоснован страх от преследване заради своята раса, религия, националност, политически убеждения или принадлежност към определена социална група. Бежанецът не може да се завърне в къщи или се страхува да направи това.

Децата бежанци са хора без своя страна, чиито семейства нямат дом. Понякога те нямат повече и семейство.

Всеки ден някъде на планетата деца се превръщат в бежанци. Те бягат от домовете си, защото животът им е застрашен.При бягството си от конфликтите, омразата или преследването те наблюдават ужасни страдания.Понякога в паниката на бягството ги изоставят, или се отнасят зле с тях. Когато най-накрая се доберат до безопасно място (известно като “убежище”), те са изплашени, уморени и гладни. Често там ги очаква оскъдна храна, малко вода… и

още повече опасности.

Службата на Върховния комисар на Обединените нации за бежанците (ВКБООН)...

Коментари


Няма намерени коментари