Преглед на материал

Валутни и финансови аспекти на включването в ЕСВАЛУТНИ И ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ВКЛЮЧВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗВАЛУТНИ И ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ВКЛЮЧВАНЕТО В

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗХ/

Проф.д-р Светослав Масларов

В началото на м.ноември 2004 г. Комисията на Европейските общности публикува първия си доклад върху практическата подготовка за бъдещото разширяване на еврозоната. Неговата цел бе да информира органите на ЕС и държавите-членки, както и широката общественост и средствата за информация за напредъка в процеса на включване към Европейския паричен съюз (ЕПС) и приемането на еврото от новоприсъединилите се държави. Най-общият извод от направения преглед на напредъка на десетте страни бе, че бъдещето разширяване на еврозоната ще обхване продължителен период, тъй като новите страни ще приемат еврото в няколко последователни вълни. Докладът се спираше прeди всичко на техническите въпроси в прехода към единната валута и на отношението към този процес на населението от десетте държави.

Започналият продължителен процес, обаче съдържа не само технически трудности...

Коментари


Няма намерени коментари