Преглед на материал

Развитие и особености на Европейските общностиШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“Развитие и особенности на Европейските общности”

След края Втората световна война Европа попада в плен на изключително силен стремеж за създаване на нови организации, които да допринесат за следвоенното възстановяване на континента и премахване на пречките пред свободната търговия и развитие на икономиката.

Най - рано още на 16.04.1948г. е създадена Организация за европейско икономическо сътрудничество, която е предназначена да способства за оползотворяването на американската памощ , предложена с плана на Плана на Джордж Маршал. Включват се Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксенбурк, Холандия, Норвегия, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Основни цели са усвояването на американската помощ, сътрудничество между учасниците и координиране на техните национални програми за възстановяване на Европа ; развитие на вътрешно - европейската търговия чрез намаляване на митата и премахване на другите пречки пред взаимния стокообмен ; търсене на възможности за създаване на...

Коментари


Няма намерени коментари