Преглед на материал

Ролята на Испания в присъединяването на Българи ...Ролята на Испания в присъединяването на България към ЕСРолята на Испания в присъединяването на България към ЕС.

По време на прехода присъединяването на България към ЕС е основния национален приоритет за външната полтика на Република България.

От 1 януари 2007 България стана член на Европейския съюз. С присъеднияването си страната започна да се приспособява към високите европейски критерии и да се възползва от правата и свободите присъщи на Модерната държава. Европейският произход на България е исторически и географски обусловен. Местоположението на България също играе важна роля тъй като тя се явява външна граница на ЕС.

Испания и България си сътрудничат и задълбочават своите политически връзки още от XIX век. България установява дипломатически отношения с Испания на 8 май 1910 г. Първият испански пълномощен министър с резиденция в София идва през октомври 1915 г. От 1925 г. българският пълномощен министър в Париж е акредитиран и в Мадрид, а първата българска легация, начело с легационен секретар, се установява в испанската столица през 1933 г....

Коментари


Няма намерени коментари