Преглед на материал

"Модата влиза под дрехите"А Н О Т А Ц И Я

ТЕМА:

“МОДАТА ВЛИЗА ПОД ДРЕХИТЕ”

( вестник КАПИТАЛ, брой 50 , от 16 декември , 2006г.)

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

ВЕРА СТЕФАНОВА ГЕНОВА Доц. Инджова

Макроикономика II курс, фак. № 0533006 Ас. Димитрова

Дата : 21.12.2006 г.

В статията “ Модата влиза под дрехите” , публикувана във вестник “Капитал” (брой 50, 16 - 22 декември 2006г. ), авторите Виолета Керемидчиева и Жана Иванова ни представят бумът на българското марково бельо.

Наблюдава се напредък в производството на българско марково бельо. Предлагането е по - голямо в средния ценови клас, което дава възможност на клиентите да купуват по- често. Според европейската статистика жените в България си купуват средно годишно по два сутиена, а англичанката по седем. Пазарът на бельо е изключително динамичен, конкуренцията е голяма, разнообразието е голямо и дори има излишък на стоки.

Производителите “ Ексайт”, “Флирт ”, “ Делфина” предлагат своите стоки...

Коментари


Няма намерени коментари