Преглед на материал

Приоритетни функции на медиите в регионален аспектПРИОРИТЕТНИ ФУНКЦИИ НА МЕДИИТЕ В РЕГИОНАЛЕН АСПЕКТ


Регионалните журналисти - проводник на информация. В тази си роля те не влагат собствен поглед и не анализират ситуацията, а само преразказват изнесените в публичното пространство факти.

Регионалните журналисти - коректив на месната власт. Често властимащите забравят, че основната им задача е да действат за благото на обществото и региона. Ролята на регионалните журналисти е да следят дали те изпълняват задълженията си и да им напомнят за тях.

Регионалните журналисти - инициатор. Проблемите на региони с размерите на Варненския са изключително многобройни и разнообразни. Често се случва те да не бъдат забелязани от органите на властта. Тук е и ролята на журналистите. Чрез свойте материали те предизвикват действия за разрешаване на проблем и търсят отговорности от конкретния респондент - специалист, за разрешаване на проблемния казус. Тази роля е подкрепена от закона. В него се предвижда сезиране на прокоратурата въз основа на журналистически публикации.

Регионалните журналисти - обществен...

Коментари


Няма намерени коментари