Преглед на материал

Значение на медиите в съвременното обществоЗначение на медиите в съвременното обществоЗначение на медиите в съвременното общество

(есе)

Какво всъщност е значението на медиите за нас?Този и много други въпроси имат повече от един отговор.

Ако погледнем в български тълковен речник срещу думата медии, че открием „медия - ж.р. средство за (масово) осведомяване (от латински).Но това средство за осведомяване как ли влияе на нас хората - положително или отрицателно.

Доста често медиите, да вземем например телевизията и по специално новините, преувеличават много от нещата казани в тях. Имало е случаи, когато едно малко събитие, да речем изгубване на куче, представено по новините би изглеждало като голяма трагедия. Това ме кара да мисля, че много неща чути по телевизията, не че не са истина, но са доста поукрасени.От друга страна ако не съществуваха нямаше да знаем неща от събитията по света. Затова тази нейна функция е ту положителна , ту отрицателна.

Но свойствата на медиите не се коренят само в това да ни осведомяват. Те...

Коментари


Няма намерени коментари