Преглед на материал

Теории за медиите- влиянието на медиите в бълга ...РефератБургаски Свободен Университет

Център по хуманитарни науки

Реферат

по

Социология

на

Миглена Пулова

фак. № 05411129

журналистика - I курс

тема

Теории за медиите- влиянието на медиите в българското общество на прехода

Първи етап от промените в медийната система

Развитието на медиите в България е поставено пред две удвоени, усложнени и преплитащи се предизвикателства. Едното произтича от трудния преход към пазарното стопанство и демократично управление. То се удвоява от необходимостта да се отговори по едно и също време и с еднаква въвлеченост и отговорност на две групи изисквания: за демократизация и за либерализация на медиите, т. е. Медиите да изпълняват ролята на демократичен коректор и заедно с това да се подчиняват като стопански субекти на логиката на свободния пазар. Второто предизвикателство идва от процеса на глобализация. Още с първите стъпки на прехода то потропва на вратата и предлага транснационално медийно общуване. И това предизвикателство...

Коментари


Няма намерени коментари