Преглед на материал

Сайтът INSURANCE.BG на три икономически пазараУниверситет за национално и световно стопанство

Фак. Икономика на инфраструктурата

Катедра Социокултурни дейности

Сайтът INSURANCE.BG на три икономически пазара

/изследователска работа/

Разработил Христина Колева, фак. № 255253 гр.София,2008г.

Проверил доц. Биляна Томова

Съдържание

INSURANCE.BG на 3 икономически пазара

1.Въведение

1.1 Представяне на INSURANCE.BG и мотивация за избор на темата

1.2 Методология на изследването -цел и средства на анализа

2. Основни понятия

2.1 on line електронни медии

2.2 специализирани медии от гл. т. на съдържанието

2.3медии от една търговска група

2.4вид на пазара

2.5 бариери за влизане на пазара, пазарни ниши

2.6 конкуренция

2.7 реклама

3.Сайтът INSURANCE.BG на 3 различни пазара

3.1 INSURANCE.BG на пазара на on line изданията в България

-вид на пазара

-бариери за влизане

-агенти на този вид пазар, аудитория и продукт

-пазарен дял на INSURANCE.BG

...

Коментари


Няма намерени коментари