Преглед на материал

Съпоставителен анализ между практиките четене и ...Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Факултет по журналистика и масова комуникация

КУРСОВА РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА „ЧИТАТЕЛ И ЧЕТЕНЕ”

Съпоставителен анализ между практиките четене и гледане

при книга и нейната екранизация

Изготвил: Преподавател:

Светлана Минева доц. д-р Милена Цветкова

Фак. № 50231

Печатни медии, магистър

II семестър

София

2008

Общи характеристики на изследването


Цел на изследването: да установя дали книгата има по-голямо въздействие върху читателя или нейната екранизация.

Задачи на изследването:
Определяне разликите в сюжетните мотиви при книгата и филма.

Определяне разликите между авторовия стил в книгата и режисьорското виждане във филма.

Проследяване на психично-когнитивните процеси и индивидуалното рецептивно поведение при четенето на книгата и гледането на филма.

♦ въздействие на ниво „Възприемане”;

♦ въздействие на ниво „Разбиране”;

♦ въздействие...

Коментари


Няма намерени коментари