Преглед на материал

Бизнес план нощен клубБизнес ПланБизнес План

На

Нощен Клуб

Съдържание:
Обобщен план за действие

Профил на компанията
Собственост на компанията

Основаване

Описание на стопанската дейност

Обобщен маркетинг план
Пазарна сегментация

Стратегия за целевите маркетинг сегменти

Анализ на деловите услуги
Бизнес участници

Стратегически план за действие
Маркетинг стратегия

Стратегия за продажби
Прогноза за продажбите

Управление
Управленски екип

Пропуски в управленския екип

Кадрови план

Финансов план
Важни предпоставки

Анализ на рентабилността

Очаквана Печалба и загуба

Очакван паричен поток

Очакван счетоводен баланс

Относителен бизнес дял


Обобщен план за действие

Студиото ще бъде елитно, тематичено и предлагащо комфорт на клиента. Нашата цел е да предлагаме обслужване, което да осигури конкурентно предимство пред останалите офиси. Ние ще...

Коментари


Няма намерени коментари