Преглед на материал

Мотивацията в организациятаВъзприятията в нашето съзнание създават информационната картина за света въобще и за конкретната ситуация, в която се намираме във всеки момент от нашето съществуванеВъзприятията в нашето съзнание създават информационната картина за света въобще и за конкретната ситуация, в която се намираме във всеки момент от нашето съществуване. Ние обработваме информацията, осъзнаваме я и вземаме решение какво трябва да правим. Това решение винаги е ориентирано към определена цел, т.е. каквото и да правим, ние винаги имаме някаква причина. Тази причина придава смисъл на нашето поведение, а чрез търсенето на причините, ние разбираме и смисъла в поведението на другите. Всеки, който знае причините за нашето поведение и начинът, по който съзнанието ни е достигнало до тях, държи в ръцете си мощно оръжие за влияние върху това, което правим. Ето защо този аспект от човешката психология, наречен мотивация, предизвиква такъв огромен интерес и се счита за един от най-важните в мениджмънта на персонала и заема централно място в организационното поведение, преминава през...

Коментари


Няма намерени коментари