Преглед на материал

Международни финансови валутни операцииВалутен курс

1.1.Определение и основни понятия

В литературата се срещат две наричани класически дефиниции на понятието валутен курс първото гласи , че валутният курс представлява цената на националната парична единица на дадена държава изразена в съответното количество национални парични единици на друга държава. Валутния курс е цената на една валута изразена в друга валута. А второто гласи, че валутния курс представлява съотношението по което се извършва взаимната размяна между две валути. Exchange rate - обменен курс. Начинът на изразяване на курса между две валути се нарича котировка (котиране). Котировката може да бъде пряка или косвена. При пряката котировка се изразява (дава) цената на единица чуждестранна валута, изразена в местни национални парични единици. Косвената котировка е реципрочна на пряката, изразява цената на местната парична единица в съответните чуждестранни валути,които се котират (търгуват) на съответните местни пазари.

Курс „купува” Bid - курсът по който валутните посредници, купуват съответната валута.

Курс „...

Коментари


Няма намерени коментари