Преглед на материал

Романтическият сблъсък на мечтата и действителн ...Романтическият сблъсък на мечтата и действителността в стихотворението на Пушкин „На К...”

План

І. Увод:

Поетическото творчество на Александър Пушкин е наистина впечатляващо със своето съдържание и с разнообразието на поетически форми. Творецът разкрива в стиховете си своя богат вътрешен свят и най-интимните си чувства като любовта, приятелството, вълненията от съдбата на родината. Възпява природата и онези душевни настроения, които тя поражда. Един от най-добрите образци на любовната лирика на Пушкин е стихотворението „На К...” - изповед, в която се разкрива искрено избликналата отново любов у поета. Творбата е посветена на реално съществуващия образ на Анна Петровна Керн - жена, която остава завинаги в сърцето на поета и като любима, и като приятел.

ІІ. Теза:

Микротеза1: Мечтата и блянът по „чудното видение”, по любимата жена дават сили и вдъхновение на лирическия герой, изпълват го с радост, щастие и отразяват неговата силна любов и красиви чувства.

Микротеза2: Действителността обаче разкрива тъгата от спомена и...

Коментари


Няма намерени коментари