Преглед на материал

Творчеството на Алеко КонстантиновТВОРЧЕСТВОТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - КРИТИКА НА СЛЕДООСВОБОЖДЕНСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТВОРЧЕСТВОТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - КРИТИКА НА СЛЕДООСВОБОЖДЕНСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Мрачната и позорна епоха на първоначалното натрупване на капитали, потъпкването на възрожденските идеали и трагичната обреченост на всичко добро и честно намират своя съдник в лицето на Алеко Константинов. Болката от порочните явления поражда гнева на писателя, създава сатирика Алеко.

Своето творческо призвание той открива в изобличаването на социалните недъзи на епохата, когато всички са обхванати от мамоновата епидемия и гешефтарска страст. " С бясна сила препускат байганьовци, гороломовци, каменовци, в кипежа на страстите те изпъкват като нечиста пяна над обществения строй и престъпление ще е в такава епоха да се възпяват звездите и луната, когато преди всичко трябва да се изгребе и изхвърли изпъкналата на повърхността гнусна пяна ( Алеко Константинов из рецензията към сборника разкази на Христо Максимов " Тъмен свят " ).

Естествено не само Алеко се заема с...

Коментари


lilito_101
2009-06-15 12:44:56