Преглед на материал

Сатиричните образи в поезията на БотевСатиричните образи в поезията на БотевСатиричните образи в поезията на Ботев

(“Патриот”, “Странник”, “Гергьовден” и “В механата”)

(ЛИС)

Ботев ни завещава поетическо наследство с голяма художествена стойност.Лириката му, наброяваща само около двадесетина стихотворения, оставя трайни следи в нашата литература.Неспокойната, търсеща мисъл на легендарния поет е посветена изцяло на родината и народа страдалец.Поезията му е обвързана с фолклорната поетическа традиция.Всеки стих от поезията на Христо Ботев може да разкрие своя емблематичен характер спрямо нейната същност.Ботевата поезия можем да разделим на два полюса.Единият полюс е свързан с героичното, романтичното, извисено и съкрализирано пространство на свободата, обитавана от достойни и горди мъже, готови да се жертват в името на идеала.Другият полюс, това е делничното, битовото, снизеното пространство обетовано от еснафи, конформисти, мъже патриоти и псевдо-юнаци.Към тях Ботев се отнася с презрение и отвращение.

Лирическият герой в сатиричните...

Коментари


Няма намерени коментари