Преглед на материал

Малкия свят на човека НищоМалкият свят на човека нищоМалкият свят на човека нищо

Влизайки в света на героите от повестта на Любен Каравелов

„Мамино детенце”, читателят разчита истините за стойностното в човешкия живот, за ценностите в него,за отговорността,която всеки носи към чудото, наречено Живот,Ипозлвайки средствата на сатирата, животът му може да бъде достоен за уважение или пък-съжаление,Това зависи от собствените му дела,по пътя по който е поел, от стремежите, които е следвал.

Светът на Каравеловите герои е свят на преобърнати ценности.В него лиспват светлина,красота,съзидание и възможност за дъховен полет.В този малък свят себичността е превърната в принцип на хармония,стойностно е единствено материалното, непозната е любовта, сърцата остават недокоснати от красиви мечти.Сянката на егоизма е уютна със своята безпроблемност, но обезличава хората, превръща ги в разрушители на своя и на чуждия живот.

Малък е света на човека Нищо, защото той е един затворен свят,далечен на крастотата и съзиданието, празен и...

Коментари


Няма намерени коментари