Преглед на материал

Хуманизъм и нравствена непримиримостНиколай Райнов е личност с особено място, с особена аура в културния живот на България между двете световни войниНиколай Райнов е личност с особено място, с особена аура в културния живот на България между двете световни войни. Още в първата му книга “Богомилски легенди” (1912) просветват искрите на един дързък и смущаващ сивото мислене талант, който не желае да се съобразява с инерцията на литературните моди и естетическите щампи. Още тук става ясно, че в българската литература навлиза автор, за когото естетическият бунт и нравственото неподчинение на определени догми не са плод на буйния юношески темперамент, а трайна линия на житейско и творческо поведение.

И съвсем неслучайно младият автор, скрит зад псевдонима Аноним, насочва своето внимание към дълбокия вътрешен смисъл на богомилското учение. Афористично-поетичната наситеност на повествованието, притчово-напевният ритъм на фразата, мелодичността, изяществото и завладяващата експресивност на изображението са само формата на авторовия протест. Протест, който издига богомилството като меч...

Коментари


Merylo
2015-06-17 16:30:05
нищо не може да свалите от тук, измама !!!!!!!!!!!!