Преглед на материал

Залезът на ранносредновековното българско царствоЗАЛЕЗЪТ НА РАННО-СРЕДНОВЕКОВНОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

По време на управлението на Симеон България достига до апогея на своето териториално и политическо могъщество.Паралелно с това върхови постижения бележи и българската култура. Политическият възход и културният разцвет на страната стават възможни благодарение на изключителния държавнически и творчески талант на българския владетел. В същото време обаче продължителните войни водят до изтощаване на стопанския и военен потенциал на страната. Така към средата на Xв. Се забелязват първите симптоми на упадък и дестабилизация. По това време Византия изживява период на стабилизиране и укрепване на централната власт. Очертава се една тенденция за византийско военно превъзходство в традиционния двубой с България и са налице предпоставки империята да осъществи своя вековен стремеж за ликвидиране на българската държавност. Така ,че рухването на Първото българско царство в началото на XIвek се дължи не само на вътрешнополитическите обстоятелства, че централната власт отслабва и се изостря социалното напрежение в...

Коментари


Няма намерени коментари