Преглед на материал

Вътрешно политическо развитие на Франция и Вели ...Франция

Великобритания

Вътрешно политическо развитие

Вътрешно политическо развитие

3.

Световната стопанска криза връхлита и Франция. Промишленото производство и националния доход се стопяват с 1/3. Фалират банки, затварят се предпиятия, външната търговия спада с 60%. Отпускат се помощи на безработните и пенсии. Левите патии спечелват изборите през май 1932г. Германия отказава да плати репаразии и иска права във въоръжаването. Това се осъществява и Франция престава да бъде водеща сила. За всеки свои ход трябва да се допитва с Великобритания. Въпреки намаляването на военните разходи Ерио не успява да спре нарастването на бюджетния дефицит. На 6.02.1934 крайната десница устройва поход с/у парламента. Министър-председателят подава оставка. Три дни по-късно в Париж е организирана лява демонстрация. През юли е подписан пакт на социалисти и комунисти. Той полага основите на Народен фронт за свобода и мир. Народния фронт предвижда промяна в данъчната система в полза на бедните, основаване на фонд на безработните, откриване на работни...

Коментари


Няма намерени коментари