Преглед на материал

Изкуство и култура на Българското възражданеКУРСОВА РАБОТАКУРСОВА РАБОТА

По: Културно - историческо наследство

На тема :

Изкуство и култура на

Българското възраждане

Да се определи мястото на една епоха в хронологията на националната или световната история е трудно. То е свързано с нейните фактологически постижения, с това доколко е схванато общото съдържание на дадената епоха, доколко са разкрити нейните корени в миналото. Някога в историята на изкуството всеки нов възход е бил отъждествяван с ренесанс, а от друга страна, в общата, в това число и културната история не може да не се употреби равностойния му български термин възраждане. В подхода на вътрешната периодизация е необходимо да се посочи, че тя също би трябвало да бъде условна, да се базира на реални изменения в историческата еволюция, да се свързва със събития, които качествено обогатяват историческия процес.

Първия период на Българското възраждане обхваща XVIII и началото на XIX в. Условно той би могъл да се нарече Ранно възраждане. През този период се ражда буржоазната...

Коментари


Няма намерени коментари