Преглед на материал

Васил Левски – идеолог на българската националн ...Васил Левски - идеолог на българската национална революцияВасил Левски - идеолог на българската национална революция

В нашите представи Васил Левски е едно мнголико измерение. Неговата личност, тоест целият му исполински ръст, се очертава в идеите, дейността и историческите постижения на българската нация, свързани с неговото име. Без теорията му за революцията, без неговата революционно - апостолска дейност, без идеалите му за бъдещия свят и хуманистичната му саможертва в емето на човека Левски нямаше да остане в нашата история, дори да притежаваше милион пъти по - големи, по - благородни лични качества. Именно за това трябва да се подчертае още веднъж, че който иска да определи историческия мащаб на това неповторимо явление, трябва да намери, да открие, да представи революционера, Апостола и мислитела.

Като самостоятелна политическа фигура Васил Левски се появява на историческата сцена на българското освободително движение в години на прелом. Това е пролетта на 1868 г., когато той заговаря на свой глас, за да съобщи на стария четнически воевода...

Коментари


Няма намерени коментари