Преглед на материал

Събата на средновековните ръкописи в МакедонияСъдбата на средновековните ръкописиСъдбата на средновековните ръкописи

в МакедонияПредложеният документ е писмо до Димитър Миладинов от 1858г. До руски археолог.Основната тема на съобщението на славянските ръкописи в няколко манастири в Македония,а именно тяхното унищожаване по нареждане на гръцките свещеници.Този документ е преднзначен за руски археолог.Димитър Миладинов е имал връзки с руски учени и те са повлияли върху неговите занимания.

Авторът на документа е Димитър Миладинов е български възрожденец и просветител.Роден е през 1810г. В град Струга,Македония.Основната му заслуга е събирането и издаването на сборник с автентични български народни песни от Македония заедно с брат си Константин Миладинов.

Димитър Миладинов води енергична борба за признаването на българската националност в Османската империя и за създаването на независима българска църква.Отношението му към представените събития е негативно.Той е възмутен от славянските ръкописи.

Описаното...

Коментари


Няма намерени коментари