Преглед на материал

Африканската деколонизация след Втората световн ...1


Предпоставки за деколонизация: След Втората световна война се развиват две тези: За демокрацията (ООН и атлантическата харта) и за борбата против колонианизма. ООН помага на новите нации да навлязат в международните отношения. Другата политика ства основен момент в годините на Студената война. За да се извоюва национална независимост имат значение регионалните оосбености. Британските колонии бързо и безболезнено се утвърждават, защото има Елит, който може да вземе управлението. Френските колонии не се справят и има много кръвопролития. Холандци еи белгийците също не успяват да се справят. Най-късно се деколонизират владенията на Португалия

На границата между Европа, Азия и Африка :)

В северна Африка има сблъсък между силите на Оста и съюзниците има положително действие на местния политически елит и националистическите страни.Скоро те застават начело на борбата за независимост. От друга страна са полуавтономният статут в рамките на мандатната система и религиозните различия..Те предопределят спецификацията в деколонизацията и последвалото...

Коментари


Няма намерени коментари