Преглед на материал

Перспективите пред променящата се Централна и И ...Перспективите пред променящата се

Централна и Източна Европа

Продължението на “нежните револиции”

След драматичните събития в Централна и Източна Европа и в Русия през 1983-1991г политическата нестабилност остава доминираща характеристика на отделните страни. С краткотрайния превес на широките антикомунистически коалиции като Гражданския форум в Чехословакия, Съюза на демократичните сили на България и Унгария демократичен форум от 1993 е поставено началото на своеобразна “лява вълна” през 1993-1995 бившите членове на ПОРП, обединени сега в Социалдемокрация на Република Полша,печелят последователно парламентите и президенцките избори. През юни 1994 Унгарската социалистическа партия на Дюла Хори получава изразително предимство, а през декември 1994 Българската социалистическа партия печелиабсолютно парламентарно мнозинство и сформира правителство с коалиционните си партнъори- ПК “Екогластност” и БЗНС “Александър Стамболийски”. През 1995 и 1996 обединяването и социалното неравенство, породени от прехода към нови пазарни структори,...

Коментари


Няма намерени коментари