Преглед на материал

Историческо и стопанско развитие на моят роден ...Историческо и стопанско развитие на моят роден град Нови пазар - от Освобождението до началото на Втората световна война

Североизточна България е люлка на българската държава. Този чуден кът на родината е огрян от ласкаво слънце, изпълнен е с прелести през всички годишни времена. Земята е прорязана от малки и големи реки, осеяна с блата, езера, гори, чудни долини, плодородни поля. Щедра българска земя!

На север е тихият бял Дунав- крепост, упожание и надежда в робски и свободни дни. На юг-Стара планина, а на изток-простопите на Черно море. На запад е цтаропрестолният Търновград и древната Янтра. В сърцето на този има три плата- Шуменското, Лудогорското и Провадийското. Те образуват голяма котловина, оградена с отвесни скали. Сред тях се простират ниви, градини, поляни, голи и залесени хълможе, оврази и сипеи. Природата сякаш е изсипала своята щедрост, като е надарила този край с очарователна красота. Това е Плисковското поле, или както старото население го е наричало Овата (полето), или Иени пазар овасъ (Новопазарско поле), алчакалар (равнина).

В източния край на...

Коментари


Няма намерени коментари