Преглед на материал

Авентин - оксфордски университетЙЙ. Авентин и манастирските библиотеки

А.В.Доронин

Противопоставени на своето време т.нар. „ средни векове”, последователите на Възраждането идентифицират собствената си епоха. Епоха, която се характеризира с преклонението пред културното наследство на Античността, критика на схоластичните традиции на предшестващите векове и опора на авторитета на разума, интереса към науката, антропоцентризъм и селекция на човешкия опит. По степен на развитие и разпространение на хуманистични идеи всички претендирали за национална автономия. Те се обръщали към родното минало, като го митологизирали.

Важно място в немския Ренесанс принадлежи на световната история. Немските писатели - хуманисти отделят внимание основно на публикации и пропагандни сведения на антични автори за родното минало. Те отново откриват много от вече известните съчинения на класици, чиито подход към интерпретация и идейни приоритети принципно се различава от този на средновековните хронисти. Пример за това е Тацит. Под девиза “ ad fontes” те привлекли нови...

Коментари


Няма намерени коментари