Преглед на материал

Националноосвободителното движение през шейсетт ...Националноосвободителното движение през шейсетте и седемдесетте години на XIX вНационалноосвободителното движение през шейсетте и седемдесетте години на XIX в.

Гибелта на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа предизвиква криза сред българската революционна емиграция. На дневен ред се поставят въпроси, отговорът на които трябва да определи насоките в развитието на революционното движение. Всъщност през петдесетте и шейсетте години на XIX в. успоредно с възникването на националноосвободителното движение изкристализират и първите симптоми на идейно разграничаване между отделните политически формации сред българската емиграция. Може да се приеме, че в годините на Кримската война и непосредствено след нея идейните противоречия нямали непреодолим характер, но постепенно те придобили все по-голяма острота и през шейсетте години на века станали отличителен белег на активната част от българската емиграция. Формират се две големи групи - “стари” и “млади”. Към “старите” се причисляват Добродетелната дружина и Одеското...

Коментари


Няма намерени коментари