Преглед на материал

примерна компютърна конфигурацияВисше Училище “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”Висше Училище “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”

Ц Д О - гр. Велико Търново

Дисциплина Информатика

Преподавател Доц. д-р Г.Цанев

Част 1:

Маркетингово проучване и подбор на основни блокове и параметри в архитектурата на персонален офис компютър

Разработил:

Фак. №

Специалност “Стопанско управление”, дистанционна форма на обучение

Семестър І, Учебна година 2008/2009

1

Съдържание част 1:

Увод
Избор на процесор

Избор на дъно

Избор на твърд магнитен диск

Избор на оптичнен диск

Избор на Рам памет

Избор на кутия за компютъра

Избор на монитор

Избор на видеокарта

Избор на средства за мрежови комуникации

Входно изходни устройства

Заключение

Част 1:

Маркетингово проучване и подбор на основни блокове и параметри в...

Коментари


Няма намерени коментари