Преглед на материал

Семантика на езици за програмиранеОбщ вид на програмата:Общ вид на програмата:

Менюто “Файл-нов” служи за създаване на нова база от данни.

Менюто “Файл-отвори”-е за отваряне на съществуваща база от данни.

Менюто “Файл-запиши”-записва база от данни.

Менюто “Файл-запиши нов”-записва нововъведената база от данни.

Група “Търси по:”

Тук потребителят има възможност да зададе критерии за търсене информация за клиента чрез въввеждане на ЕГН или името на клиента. Предимствата тук са, че бързо и ефективно може да се осъществи достъп до конкретната информация /запис/ за дадения клиент - тоест могат да се осъществяват справки.

При наличие на грешка програмата извежда съобщение за некоректно въвведено ЕГН.

Бутон “Покажи всички”

Служи за показване на всички въведени записи до момента в базата данни. Така например ако стартирате за пръв път програмата, то натискането на този бутон веднага ще изведе всички записи до момента.

Бутон “Изтрий” и менюто “промяна-изтрий”

Служи за...

Коментари


Няма намерени коментари