Преглед на материал

Въведение в текстообработкатаВъведение в текстообработката - основни дейности: въвеждане, съхраняване, редактиране, форматиране, печат; MS Word: създаване, отваряне, затваряне на текстов документ, елементарно редактиране и форматиране на текстСЦЕНАРИЙ

За учебен час по Информационни технологии ІХ клас

Въведение в текстообработката

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

въвеждане, съхраняване, редактиране, форматиране, печат; MS Word: създаване, отваряне, затваряне на текстов документ, елементарно редактиране и форматиране на текст

Цели:

Целта на обучението върху текстообработка и конкретно

върху текстообработващата програма MS Word е:

ученикът да придобие основни знания и умения за създаване, форматиране, редактиране и обработка на лични текстови документи и текстова документация.

Очаквани резултати:

След обучението се очаква ученикът да знае:
предназначението на текстообработката;

да различава основните структурни компоненти на текста: знак, дума, изречение, абзац, както и основните правила за въвеждане на текст;

Коментари


Няма намерени коментари