Преглед на материал

Измерване на температура - методи и области на ...2014. Измерване на температура-методи и области на приложение, примери.

1.Контактни методи за измерване на температура.

а)термометри с течност, разширяваща се под въздействие на температурата. Базират се на различния коефициент на обемно разширение на корпуса на термометъра и на течността в него. Като течност се употребява живак, етилов спирт и по-рядко толуол и др. Корпусът е от стъкло с малък коефициент на разширение, а при висока температура-от кварц.

б)дилагометрични термометри. Действието им се основава на топлинното разширение на твърди тела. Биват: с цилиндър и ос от материали с различно линеино разширение и биметални, които представляват пружина от два метала с различен коефициент на линейно разширение.

в)манометрични термометри. Действието им се основава на зависимостта на налягане на вещества при постоянен обем от температурата. В зависимост от работното вещество биват газови, течни и кондензационни. Състоят се от термобалон, капилярна тръба и манометрична част. При първите работното вещество е азот, при вторите-живак, а...

Коментари


Няма намерени коментари