Преглед на материал

Инев ...2213.Разхода е количеството вещесво преминало през дадено сечение за единица време.Той бива обемен и масов.Масов е количеството вещество представено като маса.Обема в-во преминало през сечение за единица време е обемен разход.

1.Методи за измерване разход на в-ва в зависимост от х-р на измерваната величина.За целта за изработени множество П-ли на базата на които са изградени множество разходомери.Най-често използваните на практика са пневмометричните.Използва се с-вото на течащите среди да създават налягане в пространството,през което преминават върху специално поставени технически средства.

Разходомери с променлив пад на налягане. Разходомери с постоянен пад на налягане-ротаметри.Електромагнитн,тахометрични,ултравиолетови и други-радиационни,калориметрични,терноаненометрични.

2.Пневмометрични разходомери.Примерна конструкция на разходомер от подобен тип има следния вид:

Чувствителния елемент трябва да се разполага където потока е ламинарен.Най-малко на разстояние 50d от стеснени колена и др.елементи играещи ролята на тези...

Коментари


Няма намерени коментари