Преглед на материал

pi6tovi po INEV7 тема:7 тема:

1.Принцип на дейстие и особености:

При този вид преобразуватели се използвва се използва свойството на металите и полупроводниците да променят своето съпротивление при наличие на еластични деформации.

R=ρ.l/q

При еластични деформации се променят геометричните размери(l, ρ),а от тук и стойността на R като цяло.По последната може да се съди по усилията (сили,напрежение,огъващи моменти).Зависимостта м/у промяна стойността на R и деформацията на преобразувателя:

⌂R/R=Sт.ε;

Rт= Rто.(1+Sт.ε);

Rто - първоначална сойност на тензопр/ля.

Като материал за изработване на металните тензопр/ли се използва константан имащ чувствителност Sт=2÷2,1;

Най-често срещания тензопр/л:

1 - Изолационна подложка;

2 - Проводник от константан изработен във вид на тънка нишка;

3 - контактни полета.

При увеличаване на ширината се увеличава Sт и обратно.

Пример за измерване на напрежение:

Тензобатерията 2 е залепена в/у еластична мембрана 1,захваната неподвижно към корпуса,в който се...

Коментари


Няма намерени коментари