Преглед на материал

Микропроцесорна и микро контролерна техника1.ТЕМА

-Архитектура на.

Системата за управление се състои от брояч на команда и сх.за декодиране изпълняваща прочитане и дек-не на команда от паметта на програмата..

ОУ-Устройство,което изпълнява аритметични и лог.операции.

ЗУ-Използва се за съхранение на програмите и данните.

Интерфейс за В/И-Използва се за обмен на данни с периферните устройства.

-Памет ЗУ-MK AVR паметта се реализира по Харвардска арх.,

Което означ.разделяне на паметта на П за програма и П

За данни.Преимушество на Х.

Арх-ра е ,че се обработват по-

Бързо информациите.

-Памет за данни-Предназначена е за запис(четене) използване на програми.ПД се явява енергоза-

Висима,което означава,че при

Изкл.на захранването на МК вс.

Данни съхранени в нея се губят

-Област за В/И-Областта на портовете за В/И на МКAVR съдържа 64 регистъра,които се използват за управление или съхраняване на данни за перифените устройства.

-SREG-Регистъра на състояние SREG съдържа флагове на усло-

Вията на MK AVR ие разположен в областта...

Коментари


Няма намерени коментари