Преглед на материал

Определяне мястото на кораба по пелингиОпределяне мястото на кораба по пелингиКомпаса се използва за подбиране курса на кораба и за измерване на пелинги на заобикалящите предмети.Мястото на кораба се определя по 3 пелинга.В морския бизнес корабите се задължават да имат няколко магнитни компаса,а ЖК дава възможност за автоматизирането на кораба.

1.Навигационен параметър и мнения на мястото-при определяне мястото на кораба по пелинги,за навигационния пелинг се използва азимута на ориентира (пелинга към ориентира).Ортодромата се изобразява върху меркаторовата карта като крива линия,която е изпъкнала към съответния полюс (права линия,която пресича георграфските меридиани под един и същи ъгъл).На големи разстояния ортодромата и оксодромата се свиват заедно.На практика зрителното измерване на азимута се извършва на малки разстояния,при което ортодромата и оксодромата се сливат.

Съществуват 2 вида пелинги-Жк пелинги и пелинги снети от МК.За да може реално да се полу1и истинското място на кораба,пелингите се поправят със съответната поправка на компаса.ИП=КП+/-делтаМК(делта ЖК).

Коментари


Няма намерени коментари