Преглед на материал

Преградуиране на скалата на вторичните уреди: п ...ХТМУ- СофияХТМУ- София

КУРСОВА ЗАДАЧА

N. 2

Тема:

Преградуиране на скалата на вторичните уреди: причини и същност.

Изготвил:

ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕТО ЗА ПРОБЕГА НА СТРЕЛКАТА

Електронният потенциометър се включва към ИРН ■ Стрелката на потенциометъра чрез него се довежда до началното деление на скалата. След това реостатът за грубо регулиране на ИРН бързо се премества в посока на увеличаване на напрежението така, че стрелката да се отклони до крайност от деление на скалата. Чрез секундомер се отчита времето за придвижване на стрелката от началото до края. Същото измерване се прави и в обратна посока. Времето за придвижване трябва да е еднакво и в двете посоки и не трябва да превишава стойността, отбелязана в паспорта на уреда (1; 2,5 или 8 s).

ПРОВЕРКА НА КОМПЕНСАЦИОННИЯ МЕДЕН РЕЗИСТОР

Действието на компенсационния меден резистор се проверява при изключен ИРН 3. Това се постига, като свързващите проводници се откачват от ИРН и краищата им се свързват накъсо. При това положение външно е. д. н. не се...

Коментари


Няма намерени коментари