Преглед на материал

Прав преобразователЛекция № 12Лекция № 14

Тема: ПРАВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ. СНОВНИ ЗАВИСИМОСТИ. СХЕМНИ ВАРИАНТИ.

Основни въпроси:
Основна схема на прав преобразувател - принцип на действие, диаграми на работа и основни параметри.

Схемни варианти.

Литература
Стефанов Н., Атанасов Т., Маноилов А., Наръчник по токозахранващи устройства, Техника, София, 1992

Колев Й., Токозахранващи устройства, ВМЕИ, Варна, 1994г.

Юдов Д., Токозахранващи устройства, Синтроник, 2003.

Brown Marty, Power Supply Cookbook 2nd Edition, Newnes, 2001

Alberkrack Jade, Theory and Applications of the MC34063 and μA78S40 Switching Regulator Control Circuits, ON Semiconductor, http://onsemi.com


Основна схема на прав преобразувател - принцип на действие, диаграми на работа и основни параметри.

По време на предната лекция беше посочено че в зависимост от фазата, в която става предаването на енергията от захранващата в товарната верига, се различават прави преобразуватели (Step-Up, Step-Down) и обратни преобразуватели.

При правия преобразувател енергия се натрупва в индуктивността, когато ключът е затворен (отпушен транзистор),...

Коментари


Няма намерени коментари