Преглед на материал

Пасивни конструктивни елементи и устройства в к ...ТЕМА 2ТЕМА 2.

Пасивни конструктивни елементи и устройства в кино и видеоапаратурите. Предназначение, устройство, действие и видове бобини и трансформатори. Характеристики и параметри на бобини и трансформатори. Материали, видове монтажи, свързване. Чертежи и схеми от апаратурата. Изискванията за безопасна работа с апаратурата при електрически монтаж.

Бобини

1. Устроиство - изолационна основа, намотка

L = μ * W² * S/l W - Брой навивки.

Работи на принципа на електромагнитна индукция.

Чрез тях се използва явлението възникване на електромагнитни полета.

2. Класификация

а) по вида на сърцевината

- без магнитна сърцевина

- със магнитна сърцевина

б) според формата на намотките

- с еднослойна намотка

- с многослойна намотка

в) в зависимост от сотйността (L) индуктивност

- с постоянна стойност

- с променлива стойност - вариометрия

3. Особенности

а) вючен към постоянен токоизточник, дроселът (нискочестотна бобина) оказва...

Коментари


Няма намерени коментари