Преглед на материал

Tехнически средства за автоматизацияТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Tехнически средства за автоматизация

КУРСОВ ПРОЕКТ

Студент: Иван Евгениев Петров

Факултет: Автоматика

Номер: 011206028

Група: 1

Ръководител: Михайлов Подпис:


ЗАДАЧА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА ЛИНЕЙНИ РЕГУЛАТОРИ

Дадени са структурната схема на линеен регулатор (фиг. 1.) и параметрите на схемата, където е предавателната функция на усилвателя в правия тракт, а - предавателната функция на звеното в обратната връзка, - входното въздействие, - изходната величина на регулатора, - изходният сигнал на сравняващото устройство, - изходният сигнал на обратната връзка. Усилвателят и обратната връзка в схемата могат да бъдат:

I.

II. ;

III. ;

A: ;

B: ;

линеен регулатор

Необходимо е:

I.1. Да се намери предавателната функция на регулатора за следните случаи: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB. Да се уточнят онези случаи, за които се получава “еталонен” регулатор и тези - при които регулатора е реален. За реалните...

Коментари


luda89s
2009-08-29 11:40:15
 

Merylo
2015-06-17 16:29:35
този сайт е измама !!!!!!!!!!!!!!!