Преглед на материал

Съвета за електронни медии –национален, регулат ...Българското национално радио и Българската национална телевизия са юридически лица със седалище СофияБ У Р Г А С К И С В О Б О Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т

МЕДИЙНО ПРАВО

СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ -НАЦИОНАЛЕН, РЕГУЛАТИВЕН, НЕЗАВИСИМ ОРГАН

Радияна Георгиева Иванова

Специалност „Право”

II курс, задочно обучение

Фак. номер 24011022

Бургас

2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД:


Съветът за електронни медии- същност и значение.


Правомощия. Надзор.


Състав на Съвета за електронните медии.


Заседания.


Решения на Съвета за електронни медии


Финансиране. Фонд „Радио и телевизия”.


Стратегия за развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Свободата на изразяване на информация, представлява един от най-важните принципи на демократичното общество и едно от основните условия за развитието на това общество и на всяко човешко същество. Достойнството и еднаквата ценност на личността са основополагащи елементи на...

Коментари


Няма намерени коментари