Преглед на материал

Можем ли да бъдем участници в намаляване измене ...Можем ли да бъдем участници в намаляване изменението на климатаМожем ли да бъдем участници в намаляване изменението на климата?

(есе)

Изменението на климата е едно от най-големите съвременни предизвикателства. Ако не предприемем мерки, то ще окаже сериозно влияние върху планетата и драстично ще промени начина ни на живот. Това е наистина глобален проблем и всеки един от нас е част от решението. Ако искаме да спечелим битката с изменението на климата, всеки сектор ена обществото и всеки един от нас ще трябва да даде своя принос.

През последните 100 години, средната температура на земната повърхност се е повишила с 0.74 С. Това може да не иглежда толкова много, но замислете се - XX век е бил най-топлият век досега, а 90-те са били най-топлото десетилетие през последните години. Тази тенденция на затопляне продължана и най-топлите 11 години в историята са били през последните 12 години.

Причината за изменението на климата се свежда до начина ни на живот, особено в по-богатите, развити региони като Европа и Северна Америка. Транспортните ни...

Коментари


Няма намерени коментари